Oprogramowanie SignoSign

image002

SignoSign to kompleksowe rozwiązanie do tworzenia i elektronicznego przetwarzania dokumentów elektronicznych zabezpieczanych odręcznie składanym podpisem biometrycznym. Odręcznie złożony podpis biometryczny ( podpis cyfrowy ) jest to unikalna technologia cyfrowego podpisywania dokumentów elektronicznych za pomocą danych biometrycznych które powstają podczas procesu składania podpisu na specjalnym urządzeniu, zwanym pen padem lub tabletem.

Wszystkie główne cechy odręcznie składanego podpisu, zarówno jego kształt graficzny jak i parametry biometryczne, są przekształcane na postać elektroniczną dzięki specjalnej, czułej na nacisk powierzchni pen pada, która zamienia ruch powstały podczas składania podpisu na postać cyfrową. Podpisywanie dokumentów elektronicznych polega na osadzeniu w nim i zaszyfrowaniu graficznego kształtu podpisu, jego parametrów biometrycznych oraz opcjonalnie dodatkowych danych (data i czas składania podpisu, fotografia twarzy i dokumentu ID osoby podpisującej, etc).

Metoda ta gwarantuje ochronę dokumentów elektronicznych przed manipulacja i nieuprawnionymi zmianami; wykrywa wszelkie próby naruszenia jego autentyczności i integralności.

Aplikacja signoSign pracuje pod wieloma systemami operacyjnymi, jest łatwa w integracji z dowolnymi aplikacjami biznesowymi używanymi przez klientów (DMS) i jest niezależna od używanego sprzętu komputerowego.

signotec-logo1

Opis zastosowanej technologii

Odręcznie złożony podpis elektroniczny jest to unikalna technologia cyfrowego podpisywania dokumentów elektronicznych za pomocą specjalnego urządzenia, zwanego Pen Padem.Wszystkie główne cechy odręcznie składanego podpisu, zarówno jego kształt jak i parametry biometryczne, są przekształcane na postać elektroniczną dzięki specjalnej, czułej na nacisk powierzchni Pen Pada, która zamienia ruch powstały podczas składania podpisu na postać cyfrową.

System Signotec Signing Suite wykorzystuje zaawansowane technologie biometryczne, bazujące na statycznych i dynamicznych algorytmach, które oprócz graficznego kształtu podpisu rozpoznają ok. 50 różnych jego cech i parametrów biometrycznych, takich jak:

 • signotec wykresSzybkość ruchu ręki
 • Siła nacisku na papier
 • Liczba punktów przerwania linii
 • Przyspieszenia
 • Liczba zakrętów pióra
 • Wielkość krzywizny
 • Kierunki ruchu
Praktyczne zastosowanie

Zaprezentowana technologia umożliwia zabezpieczanie dokumentów przetwarzanych elektronicznie oraz weryfikacje ich autentyczności! Jest nowatorskim rozwiązaniem służącym do organizacji bezpiecznego i odpornego na sfałszowanie obiegu dokumentów ! Może zostać zastosowane we wszystkich aplikacjach biurowych i internetowych.

Podpisany cyfrowo dokument elektroniczny można przesłać do innych aplikacji, umieścić w archiwum, wysłać mailem, opublikować na stronie internetowej, etc. I zawsze możemy być spokojni o jego bezpieczeństwo.

Podpisywanie dokumentów w formie elektronicznej jest niezwykle ważne w przypadku elektronicznego systemu obiegu dokumentów . Dodatkowe aplikacje i moduły systemu Signing Suite integrują technologie odręcznie składanego podpisu cyfrowego z systemami przepływu i zarządzania dokumentami DMS. Dzięki modułowej strukturze systemu oraz interfejsom programowym API, nie potrzeba dokonywać żadnych zmian w używanych aktualnie aplikacjach. Podpis cyfrowy może być używany w każdym typie dokumentu i umożliwia podpisywanie kontraktów, umów, formularzy, raportów, rysunków, potwierdzeń dostawy, zamówień, korespondencji i e-maili.

Używanie odręcznego podpisu przetworzonego na postać cyfrową oznacza ponadto obniżenie kosztów druku, kopiowania, skanowania i przechowywania dokumentów. W nowoczesnej gospodarce coraz więcej firm potrzebuje systemu tworzącego masowo dokumenty elektroniczne zawierające podpisy. Bez wątpienia, redukcja kosztów tego procesu znacznie podwyższa konkurencyjność tych firm na rynku. Możliwe jest również składanie podpisu jednocześnie na papierze i Pen Padzie.

Rozwiązanie w którym Pen Pad pozwala na użycie zwykłego długopisu posiada dodatkowe zalety: dokumenty mogą być podpisywane w tradycyjny sposób. Podpis jest zapamiętywany w formie cyfrowej (dla sprawdzenia autentyczności) oraz jednocześnie pozostaje na oryginale papierowego dokumentu.

08-proces1

Proces zabezpieczania dokumentów elektronicznych ręcznie składanym podpisem cyfrowym

Opis funkcjonalny aplikacji

Kompletny system zabezpieczenia dokumentów elektronicznych za pomocą odręcznie składanego podpisu, Signing Suite składa się z następujących elementów:

 • Elektroniczna podkładka do pisania (Pen Pad), służąca do skanowania podpisu wraz z jego biometrycznymi parametrami
 • Wirtualny sterownik drukarki, służący do konwersji dowolnego dokumentu aplikacji Windows na format odpowiedni dla potrzeb bezpiecznego obiegu i archiwizacji dokumentów
 • Aplikacja i moduły programowe API służące do osadzania i szyfrowania wizualnych i biometrycznych cech podpisu w archiwizowanym dokumencie
 • Interfejs służący do bezpiecznego przekazywania zaszyfrowanych podpisem cyfrowym dokumentów do systemów archiwizacji lub DMS
 • Aplikacja i moduł programowy API służący do weryfikacji podpisanych dokumentów pod kątem zgodności złożonych podpisów oraz nienaruszalności dokumentu