ManageEngine ServiceDesk

me-logo

ServiceDesk Plus zaawansowanym systemem helpdesk, wspomagającym pracę służb pomocy technicznej, posiadającym dodatkowe moduły m.in. do zarządzaniem zasobami technicznymi, projektami i zarządzanie zmianą w firmie, bazę wiedzy… które zostało zaprojektowane  zgodne z wytycznymi ITIL.
Jest dostępne w 29 różnych językach i wykorzystywane do zarządzania pomocą techniczną IT i zasobami przez ponad 85,000 firm w 186 krajach.

Dlaczego oprogramowanie ServiceDesk Plus?

 Zarządzanie incydentami  Dzięki kompletnemu rozwiązaniu w zakresie zarządzania incydentami, możesz szybko przywrócić normalny tryb roboczy oprogramowania.

Zarządzanie problemami  Skutecznie wyeliminuj główną przyczynę problemu, a także problemy dotyczące awaryjnego rozwiązywania powtarzających się incydentów i zarządzaj automatyzacją.

Zarządzanie zmianami  Zapewnij natychmiastową, zorganizowaną obsługę wszystkich zmian infrastruktury IT.Automatyzacja przebiegu procesów.

Katalog usług  Promuj oferowane usługi i nadaj swojej działalności w branży IT nowy wizerunek, skonfiguruj przepływ pracy oraz automatyzację dla każdej kategorii usług i dostarcz je w umówionym czasie.

CMDB  Śledź i zarządzaj wszystkimi CI w jednym repozytorium.Zapewnij lepszy wgląd we wszystkie zasoby dzięki informacjom na temat wzajemnych powiązań oraz zależności wszystkich CI.

 ⇒ Zarządzanie zleceniami zakupu i kontraktami

Możliwość usprawnienia całego cyklu życia zlecenia zakupu, od chwili jego utworzenia do zatwierdzenia, dostarczenia oraz kontraktu na każde pojedyncze zakupy, a także ustrukturyzowanie wydatków IT.

Raporty  Dzięki intuicyjnym i przydatnym modułom raportowania oraz interaktywnym pulpitom nawigacyjnym będziesz wiedzieć, co się dzieje z Twoim helpdeskiem.

Integracje  Integracja się z wieloma platformami bezpośrednio z poziomu narzędzi do monitorowania, narzędzi do zarządzania użytkownikami, a także integracja w oparciu o API, pozwalająca zaoszczędzić czas i zasoby.

 ⇒ Zarządzanie zasobami  Zintegrowane zarządzanie zasobami umożliwia przeprowadzenie dokładnej ewidencji wszystkich zasobów w organizacji.Automatycznie skanuj i aktualizuj wszystkie zasoby.

Zarządzanie projektami IT  Moduł zarządzania projektami w ServiceDesk Plus to doskonale zintegrowane rozwiązanie, łączące helpdesk IT z zarządzaniem projektami. Zintegrowanie funkcji zarządzania projektami z Service Desk Plus, ułatwia administratorom IT zarządzanie projektami. To wspaniałe narzędzie do współpracy z różnymi zespołami i ekspertami. Niezależnie od wielkości projektu, możesz z łatwością śledzić projekty i nimi zarządzać.

ServiceDesk

ServiceDesk Plus jest dostępne w 3 różnych wersjach:

Standard (wersja bezpłatna)

Oprogramowanie Help Desk
Portal samoobsługowy
Baza wiedzy
Obsługa wielu lokalizacji
Zarządzanie umowami SLA
Raporty Help Desk
Zarządzanie projektami IT (dodatek)

Professional

Help Desk + zarządzanie zasobami
Zarządzanie pomocą techniczną
Skanowanie zasobów w oparciu o agenta
Zarządzanie zasobami oprogramowania
Raporty zasobów
Zarządzanie zakupami & umowami
Zarządzanie projektami IT (dodatek)
System Tools (dodatek)

Enterprise

Help Desk + ITIL + zasoby + projekty
Zarządzanie incydentami
Zarządzanie zasobami
Zarządzanie problemami
Katalog usług
Zarządzanie zmianami
CMDB
Zarządzanie projektami IT