veem

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ służy nie tylko do tworzenia kopii zapasowych. Umożliwia również szybkie, elastyczne i niezawodne odzyskiwanie aplikacji oraz danych w środowisku wirtualnym. Ten kompleksowy produkt łączy funkcje backupu i replikacji, dzięki czemu oferuje innowacyjną metodę ochrony danych i stanowi rozwiązanie numer 1 do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych w środowiskach VMware vSphere oraz Microsoft Hyper-V.

Szybkie odzyskiwanie

Sprawne odzyskiwanie potrzebnych danych w sposób wybrany przez użytkownika

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ udostępnia funkcje błyskawicznego, niezawodnego przywracania całych maszyn wirtualnych oraz poszczególnych plików i elementów aplikacji, dzięki którym można skrócić czas RTO do mniej niż 15 minut.

Unikanie utraty danych

Niemal ciągła ochrona danych i usprawnione odzyskiwanie po awarii

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia sprawniejsze odzyskiwanie danych po awarii oraz prostą i bezpieczną ochronę danych w lokalizacji zewnętrznej. Dzięki niemu wartość docelowego punktu odzyskiwania (RPO) można obniżyć do mniej niż 15 minut.

Pewność ochrony

Gwarantowane odzyskanie każdego pliku, każdej aplikacji i każdego serwera wirtualnego — w dowolnej chwili

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication automatycznie testuje każdą kopię zapasową i replikę wykonaną w środowisku vSphere i Hyper-V. Dzięki temu daje pewność, że w razie potrzeby będzie można skutecznie przywrócić pliki, aplikacje i serwery wirtualne.

Wykorzystanie potencjału danych

Kopie zapasowe — możliwość wiernego odwzorowania środowiska produkcyjnego

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication ogranicza ryzyko związane z wdrażaniem aplikacji, ponieważ umożliwia wykorzystanie kopii zapasowych i replik w środowisku podobnym do produkcyjnego przed faktycznym wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.

Pełny wgląd

Aktywne monitorowanie i ostrzeganie o problemach, zanim wpłyną one na działalność operacyjną

Przejdź na pakiet Veeam Availability Suite™, który dzięki połączeniu rozwiązań Veeam Backup & Replication i Veeam ONE™ udostępnia następujące funkcje: