Safend – guarding IP ports

Safend Auditor – Identifies endpoint vulnerabilities by monitoring port and device activity.

Safend Discoverer – Maps and locates sensitive data stored on organizational endpoints and network shares

Safend Inspector – Inspects, classifies and blocks leakage of sensitive data across multiple channels.

Safend Protector – Guards against data breaches by applying granular security policies over physical/wireless ports and removable storage.

Safend Encryptor – Protects against data loss by providing PC and laptop hard disk encryption.

Safend Reporter – Provides visibility into removable device usage and policy enforcement through extensive reporting (add-on module).
:

Każda z powyższych wersji składa się z dwóch modułów:

Safend Auditor

jest rozwiązaniem monitorującym, sprawdzającym każdą stację pod kątem występujących portów I/O. Oprogramowanie to ma mozliwość pobierania szczegółowych danych (na bazie rejestrów systemowych) o urządzeniach obecnie i uprzednio podlączonych do danych portów. Pełne raporty, w późniejszym etapie tworzenia polityk pozwalają na zarządzanie uprawnieniami podłączenia konkretnego urządzenia. Rozwiązanie nie wymaga instalowania klientów na stacjach roboczych. Audyt urządzeń nie wpływa na wydajność skanowanych stacji oraz przepustowość sieci. Raporty mogą być generowane w postaci HTML bądź XML co pozwala na łatwe konwertowanie ich do MS Excel.

Broszura o Safend Auditor – plik PDF w języku angielskim [166 kB]
Broszura o Safend Auditor USB – plik PDF w języku angielskim [823 kB]

Safend Protector

to zaawansowane rozwiązanie pozwalające na zarządzanie uprawnieniami dostępu do poszczególnych portów I/O na stacjach roboczych. Dzięki integracji z Active Directory pozwala na nieskomplikowane zarządzanie politykami dla domen, grup czy poszczególnych użytkowników, bądź komputerów wysylając je poprzez moduł GPO. Administrator tworząc politykę określa możliwości korzystania z poszczególnych, wykrytych wcześniej przez Safend Auditor, portów na stacjach pracowników. Dzieki nałożeniu restrykcji, bądź blokowaniu dostepu do portów I/O mamy możliwość ograniczenia kopiowania poufnych danych na przenośne media. Dzięki zastosowaniu technologii Safend Digital Membrane™ możliwe jest monitorowanie calego ruchu danych przesyłanych na poszczególnych portach fizycznych. Dzięki możliwości powiadamiania administratora o nowych urządzeniach podłączanych do portów można dynamicznie zarządzać uprawnieniami dla danego urządzenia lub użytkownika. Oprócz możliwości całkowitego blokowania portów (np. USB) mamy możliwość określenia, że tylko konkretne urządzenia (wybierając model, pojemność, numer seryjny lub producenta) mogą być podlączane do portu. Dzięki zaawansowanemu modulowi Safend Log Collector możliwe jest przeglądanie i analizowanie wszystkich zgromadzonych informacji w postaci logów. Oprogramowanie Safend Protector działa w oparciu o instalowanego na stacjach roboczych klienta, ktory staje się integralną częścią systemu, uniemożliwiając nawet administratorom lokalnym odinstalowanie aplikacji. Najnowsza wersja oprogramowania (V. 3.0) posiada także zabezpieczenie dla klawiatur USB przeciwko keylogerom oraz skutecznie blokuje autorun aplikacji z urzadzeń USB firmy U3.

Broszura o Safend Protector – plik PDF w języku angielskim [439 kB]